Coaching för Ledningsgruppen!

Investering i er ledningsgrupp ger ett strålande resultat i hela organisationen!


Att använda sig av en certifierad ledarskapscoach på den höga PCC coachingnivån för ledningsgruppen, är ett recept för framgång. Det ger er de bästa förutsättningar att lyckas som individer och organisation! 
Genomförande för coachingsamtal - Ledningsgruppen.
  •  Grupp och individuella möten under en 6 - 12 månaders period. 
  • Genomförandet kan ske via fysiska eller virutella möten, enligt önskemål. 
Coachingsamtal - Ledningsgruppen - Mål
  • Utmana rutiner och tankemönster.
  • Förbättra kommunikationsvägarna
  • Agera bollplank till ledningsgruppen.
  • Ta tillvara på gruppens styrkor.
  • Nå era mål och effektivisera ert arbetssätt.
Med väl beprövade metoder och verktyg arbetar vi tillsammans med er för att lansera vad vi kallar
Ledningsgrupp 3.0.

Marie Wetterstrand har arbetat som beslutsfattare i ledande positioner i drygt 20 år. Marie Wetterstrand är sedan flera år
internationellt certifierad coach på PCC Nivå och mentor. 

Varför ska ni använda er av Coaching för ledningsgruppen från StoreEvent?

  • Certifierad Coach och mentor enligt PCC nivå.
  • Lång arbetslivserfarenhet från ledande befattningar.
  • Flexibilitet. Det är era mål och förutsättningar som står i fokus.

Har du frågor eller vill veta mer?


Mattias Wagenius 
info@storeevent.se
070-698 62 74