Mystery shopping

Är ni nyfikna på att veta vilken nivå era medarbetare håller på servicen och det personliga bemötandet? Då är mystery shopping tjänsten för er.
StoreEvent besöker er butik och ger er en ögonblicksbild av hur butiken, servicen och kundbemötandet ser ut vid besöket. Vi tar tillsammans med er fram en mall för de frågor som ni vill ha svar på och under vilka tider ni vill att StoreEvent besöker butiken. Svaren kan sedan hjälpa er att förbättra er kundservice och skaffa er ett försprång gentemot konkurrenterna på er lokala marknad. Medarbetarnas kundbemötande utgör merparten av kundens helhetsbedömning av er butik eller företag.

Varför ska ni använda er av Mystery shopping från StoreEvent?

  • Personligt frågeformulär utformat efter era önskemål och frågeställningar.
  • Vi besöker butiker när ni önskar det, vi förstår att det är skillnad i butiken vid olika tidpunkter.
  • Personlig medarbetare från StoreEvent, ni får alltid samma bedömning.

Har du frågor eller vill veta mer?


Mattias Wagenius 
info@storeevent.se
070-698 62 74