Coaching – Ledaren

Investering i ledarskapscoaching rustar organisationen och
ledarna att maximera sitt resultat

Att använda sig av en certifierad ledarskapscoach på den höga PCC coachingnivån för ledaren, är ett recept för framgång. Det ger er de bästa förutsättningar att lyckas som ledare och organisation! 
Genomförande för coachinggsamtal - Ledaren.
  • Omfattning 4 - 12 månader.
  • Genomförandet kan ske via fysiska eller virutella möten, enligt önskemål. 
Coaching för Ledaren - Mål
  • Utmana rutiner och tankemönster.
  • Förbättra kommunikationsvägarna
  • Agera bollplank till ledaren.
  • Utveckla ledarens styrkor.
  • Nå ledarens personliga utvecklingsmål.
Med väl beprövade metoder och verktyg arbetar vi tillsammans med dig för att utveckla dina ledaregenskaper. Det är dina personliga mål som står i fokus!

Marie Wetterstrand har arbetat som beslutsfattare i ledande positioner i drygt 20 år. Marie Wetterstrand är sedan flera år
internationellt certifierad coach på PCC Nivå och mentor. 

Varför ska ni använda er av Coaching för ledaren från StoreEvent?

  • Certifierad Coach och mentor enligt PCC nivå.
  • Lång arbetslivserfarenhet från ledande befattningar.
  • Flexibilitet. Det är era mål och förutsättningar som står i fokus.

Har du frågor eller vill veta mer?


Mattias Wagenius 
info@storeevent.se
070-698 62 74