Sampling

Vill ni nå ut till många potentiella kunder på en gång? Då är sampling något för er!
Tillsammans med er tar vi på StoreEvent fram vilken huvudgrupp ni vill rikta er till. Vi instruerar våra säljande medarbetare om detta och vikten om att er kundgrupp är förstahandsvalet för ert samplingstillfälle. Våra säljande medarbetare tar sig sedan an sitt uppdrag med stort engagemang och säljer in era produkter.

Fördelar med att använda er av StoreEvent vid sampling

  • Ökad spridning av ert varumärke
  • Ökad lojalitet till ert varumärke
  • Engagerade kampanjvärdar som kan ta samplingstillfället till en högre nivå.
  • StoreEvent tar ansvar genom hela kedjan från planering till genomförande

Har du frågor eller vill veta mer?


Mattias Wagenius 
info@storeevent.se
070-698 62 74