Avbokningsregler

Vid butiksevent gäller följande avbokningsregler:

Avbokning tidigare än 30 dagar innan bokad eventdag, praktiseras kostnadsfri ombokning. Väljer kunden att inte omboka faktureras 50% av eventkostnaden.
Avbokning dag 29 - 15 innan bokad eventdag faktureras 50% av eventkostnaden.
Avbokning dag 14 - 1 innan bokad eventdag faktureras 100% av eventkostnaden.
​​​​​​​

Avbokningsregler övriga tjänster:

För övriga tjänster som tillhandahålls av StoreEvent Sverige AB gäller kostnadsfri ombokning fram till dag 30 innan genomförandet. Väljer kunden att inte omboka faktureras 50% av kostnaden för tjänsten.
Avbokning dag 29-1 innan genomförandet av tjänst faktureras 100% av kostnaden.

Vid extra ordinära händelser exempelvis myndighetsbeslut som förhindrar genomförandet av eventet/tjänsten gäller att 100% av eventkostnaden faktureras dagen för beslutet. Kommande event/tjänster som är bokade och påverkas av myndighetsbeslut som inte kan påverkas av StoreEvent Sverige AB och eller Kund till StoreEvent Sverige AB kommer inte att faktureras kund.