Kundkvällar & fokusgrupper

Ett av de bästa sätten för att öka konsumentens medvetenhet om ert företags produkter och värderingar är att ordna kundkvällar/fokusgrupper.
StoreEvents medarbetare har gedigen erfarenhet av att anordna kundkvällar/fokusgrupper där ditt företags produkter och värdegrund sätts i fokus. Tillsammans med er skräddarsyr vi er kundkväll/fokusgrupp efter ert företags specifika förutsättningar, önskemål och kundgrupp. Vi hjälper er med allt från rekrytering av besökande kunder, genomförande av kundkvällen och slutrapportering av kundernas feedback. Det viktigaste för StoreEvent är att vi får igång en dialog med kunderna för att på så vis hjälpa er att få svar på hur de ser på ert företag och produkter. Vi ger er insikter om hur ni på bästa vis kan anpassa ert budskap till er kundgrupps förväntningar och behov.

Varför ska ni välja StoreEvents kundkvällar / fokusgrupper?

  • Gedigen erfarenhet av kundkvällar/fokusgrupper
  • Insikter i hur er kund ser på ert varumärke/produkt.
  • Bygger lojalitet till ert varumärke.
  • Ökad försäljning
  • Pålästa kundvärdar.
  • Kontroll genom hela kedjan.
  • Flexibilitet, era behov och förutsättningar styr.
  • God återkoppling.

Har du frågor eller vill veta mer om kundkvällar?


Mattias Wagenius 
info@storeevent.se
​​​​​​​
070-698 62 74